...
...

Carnuntum

Brána v čase do Rímskej ríše

Carnuntum, najväčšie archeologické náleziskom z čias Rímskej ríše v Rakúsku je skvelým tipom na rodinný výlet, ktorý ponúka cestu v čase do obdobia Rímskej ríše, čias gladiátorov a cisárov. Cesta za dobrodružstvom a zábavou Vám v tomto prípade potrvá len pol hodinu. Z cesty určite hneď zbadáte známu pohanskú bránu, ktorá vám vašu cestu v čase ešte viac sprítomní.

Carnuntum sa nachádza na území obcí Petronell – Carnuntum a Bad Deutsch – Altenburg v spolkovej republike Dolné Rakúsko. Carnuntum bolo od 40. rokov 1. stor. po Kr. rímske sídlo, hlavné mesto provincie Panónia. Areál sa skladá z vojenského mesta, civilného mesta a chrámového okrsku na Pffafenbergu. Názov Carnuntum je z ilýrskeho slova a znamená kamenné mesto.

Vojenské mesto

Malo dve časti – legionársky tábor a vojenské predmestie. Prvým doloženým rímskym sídlom v Carnunte bol legionársky tábor Castra. Súčasne s ním vzniklo veľké “predmestie“, kde bývali rodiny vojakov, obchodníci, remeselníci pod vojenským velením. Vo vojenskom predmestí sa okrem vlastného predmestia nachádzal vojenský amfiteáter (amfiteáter Bad Deutsch – Altenburg) zo 70. rokov 1. stor. po Kr. s kapacitou asi 14 000 divákov, vojenské cvičisko, palác miestodržiteľa, kultové okrsky a termy. V jeho areáli sa nachádzala aj budova pre zvieratá, ktoré sa používali pri zápasoch a taktiež chrám zasvätený bohyni Diane Nemesis.

Civilné mesto

vzniklo okolo roku 70 po Kr. približne 2 km od vojenského mesta, v ktorom sa usadili rímski občania, ktorí nepodliehali vojenskému veleniu a mali záujem obchodovať, keďže táto oblasť bola výhodnou práve preto, že šlo o pohraničnú oblasť, na Jantárovej ceste a dokonca ešte aj blízko silného vojenského sídla. V civilnom meste bolo fórum, viacero chrámov, curia, mestský archív, tabularia a viacero kúpeľov. Pri meste sa nachádzal civilný amfiteáter z prvej polovice 2. storočia a vedľa neho gladiátorská škola.

Pohanská brána (Heidentor)

bola postavená na prístupovej ceste k civilnému mestu ako triumfálny „oblúk“ cisára Constantia. Má tvar štvoruholníkovej veže so štyrmi oblúkmi postavenej nad križovatkou ciest a dodnes sa zachovala jej veľká časť.

Niečo z histórie

Carnuntum patrilo k významným vojenským táborom a mestám na strednom Dunaji. Po vytvorení provincie Pannónia bolo Carnuntum sídlom miestodržiteľa, po rozdelení Panónie sa stalo sídlom Hornej Panónie.

Carnuntum zohralo významnú úlohu v markomanských vojnách (166 – 180). Počas markomanských vojen (vedených aj na Slovensku) mal cisár Marcus Aurelius tu a vo Viedni svoj hlavný stan. Carnuntum bolo centrom akcií voči Germánom, odkiaľ Rimania prenikali na územie dnešného Slovenska. Počas markomanských vojen značne utrpel vojenský tábor aj civilné mesto. Civilné mesto bolo po nich úplne prestavané.

Stretnutie Rímskych cisárov

V roku 308 alebo 309 sa v Carnunte zišli niekoľkí rímski cisári pod vedením bývalého cisára Diocletiana na jednaní, ktoré malo vyriešiť problém viacerých súčasných cisárov pri moci (Diocletianus, Galerius, Maximianus). Schôdzka však neskončila s úspechom a v Rímskej ríši pokračovali boje o trón až dovtedy, kým sa cisár Konštantín Veľký (Constantinus) nestal opäť jediným cisárom v ríši.

V 4. storočí osídlenie v Carnunte začalo ubúdať. V dôsledku ohrozenia podunajskej hranice germánskymi kmeňmi sa veľká časť civilného obyvateľstva odsťahovala. V polovici 4. storočia mesto postihlo zemetrasenie. Neskororímsky historik Ammianus Marcellinus píše o meste „ako o opustenej a špinavej diere“.

Rakúski archeológovia robia výskumy na mieste Carnunta už od konca 19. storočia a dodnes boli odkryté asi 3/4 mesta a vojenského tábora.

Múzeum Carnuntinum

bolo vybudované v mestečku Deutsch-Altenburg. Sú v ňom uložené drobné nálezy zbraní a výzbroje, keramiky, mincí, rôznych pracovných nástrojov, šperkov a predmetov pre hygienu a pod. V záhradnej časti múzea sú vystavené predovšetkým pohrebné nápisy významných osôb vojenského tábora, ale aj civilného mesta, nápisy mestských úradníkov, votívne nápisy venované rôznym bohom. Takisto sú vystavené zachované zvyšky mozaík a sôch.

Otváracie hodiny
Denne 9:00 - 17:00

Carnuntum je verejnosti prístupné sezónne od 18. marca – 19. novembra 2023.

Cenník EUR
Dospelí 13,00
Mládež (15-18r.) 11,00
Deti (11-14r.) 6,00
Školské triedy (20+ žiakov) 5,00
Skupinová vstupenka (od 20+ osôb) 11,00
Zľavnený lístok* 11,00

Deti do 10 rokov sú zadarmo.

*Zľava sa vzťahuje na: dôchodcov, študentov (do 27r.) a osoby so zdravotným postihnutím po predložení príslušného preukazu.

Parkovanie

Všetky tri stanovištia mesta Rimanov Carnuntum majú svoje vlastné parkoviská, na ktorých môžete zadarmo parkovať. Parkoviska sa nachádzajú v blízkosti jednotlivých stanovíšť.

Príjazd autom z Bratislavy

B9 (Pressburger Bundesstraße) smer Viedeň – po odbočku Bad Deutsch- Altenburg alebo Petronell-Carnuntum. Doba jazdy cca 30 minút.

MHD/vlakom

Zo zastavky Nový most alebo z Petržalka-Einsteinova autobusom číslo 901 do Hainburgu/Donau alebo Wolfsthalu. Tam nastúpite na vlak smerom do obce Petronell-Carnuntum.

Prehliadky so sprievodcom v slovenčine

Počas štátnych sviatkov na Slovensku je k dispozícií aj slovenský sprievodca o 11:00, 13:00 a 15:00 hod. Príplatok je 4,-€.

Návšteva so psíkmi

Do Mestskej štvrte Rimanov a oboch amfiteátrov majú psy vstup povolený, ak sú na vôdzke. Do Museum Carnuntinum je vstup so psom zakázaný. 

Na podujatiach (Gladiátorské dni, Detský festival, Festival neskorej antiky, Rímske slávnosti) musia mať psy náhubok a musia byť na vôdzke. 

Bezbariérový prístup

Areál Rímskeho mesta je prevažne bezbariérovo prístupný. K niektorým ťažšie dostupným častiam mesta sa dá dostať po lúke alebo s pomocou mobilných rámp. Mobilné rampy ako aj invalidné vozíky si viete vypožičať na samoobslužné využitie pri pokladnici a v teréne. Pred Vašou návštevou prosím ohláste potrebu vozíka v predstihu telefonicky alebo emailom. Skupiny so zarezervovaným sprievodcom prosíme, aby taktiež potrebu vozíka/vozíkov oznámili spolu s rezerváciou. Toaleta pre vozičkárov sa nachádza pri hlavnom vchode.

Carnuntum

Hauptstraße 1A,
2404 Petronell-Carnuntum
Tel.: +43 2163 33770
E-mail: roemerstadt@carnuntum.at
Web: www.carnuntum.at

Mohlo by vás zaujímať

Viedenská ZOO

Práter

Zábava a adrenalín

Dom mora vo Viedni

Čarovný podmorský svet